Fri, 14/06/2024

Dành cho khách hàng pre-order:

  • Giá pre-order thường thấp hơn giá bán lẻ khoảng 10%
  • Khách hàng phải đặt cọc trước 50% giá trị món hàng.
  • Thời gian có hàng tùy thuộc vào nhà sản xuất nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày đặt hàng.
  • Sau khi có hàng, nếu khách hàng không đồng ý nhận sản phẩm thì sẽ mất tiền đặt cọc.
  • Sau thời hạn 30 ngày, nếu không có hàng, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc.